Üretimde kullandığı hammaddelerın çoğunu ithal eden firmamız, her hammaddenin gerekli kalite kontrollerini yapıp onayladıktan sonra uygun saklama koşullarına göre depolamakta ve üretiminde kullanmaktadır.